Byrddau Arholi

Bydd angen i’r holl ganolfannau cydweithredol gynnal byrddau arholi er mwyn ystyried a chadarnhau dilyniant myfyrwyr a dosbarthiadau gradd terfynol.

Mae byrddau arholi’n rhan allweddol o’r prosesau sicrhau ansawdd i sicrhau bod safonau’n gymaradwy â chynlluniau eraill ym Mhrifysgol Cymru ac yn y DU.

Caiff byrddau arholi eu trefnu’n uniongyrchol gan Brifysgol Cymru, yn ddelfrydol ar ddechrau’r sesiwn academaidd. Yr uned academaidd sy’n gyfrifol am gadarnhau dyddiad y bwrdd arholi, anfon gwahoddiadau a chydlynu’r holl drefniadau teithio. Dim ond ar ôl i’r dyddiad dderbyn cymeradwyaeth Prifysgol Cymru y gellir cynnal byrddau arholi.

Mae’r canllaw cryno hwn i fyrddau arholi wedi’i rannu’n dair: