Cymeradwyo Asesiadau

Dylwch ddanfon holl asesiadau bwriededig sy’n cyfrannu tuag at gwobr terfynol pôb cwrs i’r Brifysgol i gael eu cadarnhau. Mae rhain yn cynnwys arholiadau, traethodau, gwaith cwrs, profion dosbarth, a phrosiectau.

Dydy hi ddim yn angenrheidiol i ddanfon gwaith lefel 4 ar gyfer graddau cychwynnol, heblaw bod unrhyw gwaith sy’n cael ei wneud yn ystod y lefel yma yn cyfrannu tuag at gowbr terfynol y cwrs.

Dylwch ddanfon drafftiau o’r asesiadau i’r Brifysgol 16 wythnos cyn i’r asesiad gael ei gynnal.

Dylid cyflwyno meini prawf marcio a/neu atebion enghreifftiol ochr yn ochr â’r holl asesiadau drafft ac argymhellir fod y canolfannau’n cyflwyno asesiadau ailsefyll ar yr un pryd â’r prif asesiad.

Cofiwch os yw’r rhaglen yn cael ei hasesu mewn iaith ar wahân i Saesneg y dylid cyflwyno asesiadau drafft yn iaith y cyflwyno ac yn Saesneg.

Bydd canolfannau cydweithredol yn derbyn sylwadau/cymeradwyaeth gan yr arholwyr allanol ar yr asesiadau drafft drwy’r Uned Academaidd. Noder na chaniateir dosbarthu asesiadau cyn derbyn y gymeradwyaeth derfynol.

Gweler Gweithdrefn Cymeradwyo Asesu’r Brifysgol a’r Llawlyfr Asesu am fanylion llawn.