Llawlyfr Asesu

Mae’r adnoddau canlynol wedi’u cynllunio i’w defnyddio gan staff i gyfoethogi dulliau asesu o fewn rhaglenni astudio.

Mae’r llawlyfr yn cynnig trosolwg o’r canlynol, inter alia:

  • Strategaethau asesu
  • Dulliau asesu
  • Gosod lefelau asesu priodol
  • Datblygu meini prawf asesu priodol
  • Dulliau marciog
  • Rheoli llên-ladrad
  • Cefnogi myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol.

Mae hwn yn adnodd allweddol i’r holl staff sy’n ymwneud ag asesu ar raglenni Prifysgol Cymru.

Mae’r adnodd ar gael yn y Gymraeg, Arabeg, Tsieinëeg a Sbaeneg:
Llawlyfr Asesu
كتيب تقويم منح الدرجات العلمية بنظام المقررات
授课型学历评核手册
Manual de evaluación de la actividad docente