Turnitin

Un o fanteision dilysu yw bod yr holl ganolfannau cydweithredol yn gallu defnyddio meddalwedd Turnitin. Gall meddalwedd Turnitin gynorthwyo â datgelu llên-ladrad ac mae iddo hefyd nifer o nodweddion a chynhyrchion eraill.

Anfonwyd ebost actifadu i’r prif gyswllt gweinyddol yn y ganolfan gydweithredol. Os yw’r neges ebost wedi’i cholli neu os yw’r unigolyn cyswllt wedi newid, yna cysylltwch â gcsupport@wales.ac.uk.

Gellir cael gafael ar ganllawiau i ddefnyddwyr, llawlyfrau a thiwtorialau fideo yn ogystal â sesiynau hyfforddi 45 munud byw ar-lein, o’r wefan cymorth Turnitin.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad, cyfeiriwch at bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio meddalwedd cydweddu testun.