Atodiadau Diploma ac Adysgrifau

Beth yw Atodiad Diploma?

Dogfen yw’r Atodiad Diploma sydd wedi’i chysylltu â thystysgrif addysg uwch ac sydd â’r nod o wella tryloywder rhyngwladol a hwyluso cydnabyddiaeth academaidd a phroffesiynol i gymwysterau.

Fe’i datblygwyd gan nifer o grwpiau o fewn y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae’n clymu’n glos ag amcan Proses Bologna i greu system o ddogfennau darllenadwy a chymaradwy.

Am ragor o wybodaeth am yr Atodiad Diploma, gweler Canllaw i’r Atodiad Diploma Uned Ewrop.

 

Bydd pob myfyriwr sy’n gofrestredig ar raglenni dilysedig Prifysgol Cymru o 1 Ionawr 2005 ymlaen yn derbyn atodiad Diploma cyhyd â’u bod yn cwblhau’r dyfarniad.

Bydd myfyrwyr nad ydynt yn llwyddo i sicrhau dyfarniad, neu sy’n derbyn cymhwyster ymadael, yn derbyn Adysgrif Prifysgol Cymru.

Mae myfyrwyr a gwblhaodd eu dyfarniad yn llwyddiannus cyn 1 Ionawr 2005 yn gymwys i dderbyn Adysgrif Prifysgol Cymru drwy wneud cais