Atodiadau Diploma ac Adysgrifau

Beth yw Atodiad Diploma?

Dogfen yw’r Atodiad Diploma sydd wedi’i chysylltu â thystysgrif addysg uwch ac sydd â’r nod o wella tryloywder rhyngwladol a hwyluso cydnabyddiaeth academaidd a phroffesiynol i gymwysterau.

Fe’i datblygwyd gan nifer o grwpiau o fewn y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae’n clymu’n glos ag amcan Proses Bologna i greu system o ddogfennau darllenadwy a chymaradwy.

Am ragor o wybodaeth am yr Atodiad Diploma, gweler Canllaw i’r Atodiad Diploma Uned Ewrop.

 

Ceir 7 templed atodiad diploma i bob math o ddyfarniad.

Dylai canolfannau cydweithredol gwblhau’r rhain yn unol â Nodiadau Canllaw ar gyfer Paratoi Adysgrifau ac Atodiadau Diploma PC .

Dylid anfon adysgrifau ac atodiadau diploma drafft i registryhelpdesk@cymru.ac.uk  ar ffurf atodiadau ebost, ac o fewn pythefnos i gyfarfod o’ch bwrdd arholi neu hysbysu am ganlyniadau’r traethawd ymchwil.