Trosglwyddo Credyd

Caiff myfyrwyr wneud cais i gael eu heithrio o rai modiwlau penodol ar gynllun dilysedig Prifysgol Cymru yn unol â Chynllun Cronni a Throsglwyddo Credyd y Brifysgol.

Rhaid i fyfyrwyr fodloni’r ganolfan gydweithredol a’r Brifysgol eu bod wedi cwblhau yn llwyddiannus cynlluniau sy’n cymharu o ran lefel, cynnwys a safon â’r modiwlau y maent yn ceisio cael eu heithrio ohonynt.

Gweler Cyfarwyddiadau Cofrestru Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth am y modd y dylai canolfannau cydweithredol baratoi a chyflwyno ceisiadau.

I ddarllen ymhellach gweler arweiniad yr ASA ar achredu dysgu blaenorol, clic yma.