Cynhadledd Ansawdd a Gweinyddol 2016

Mae’r Gynhadledd yn cynnwys y chyflwyniad fideo canlynol, gyda phob un yn para rhwng 15 a 30 munud:

Dealing with Examining Boards
Yr Athro Alan Lewis, Deon Ansawdd, Archwilio ac Adolygu
Gwylio'r fideo

Review and Monitoring
Dr Stuart Robb, Cofrestrydd Cynorthwyol (Partneriaethau Byd-eang)
Gwylio'r fideo

The QAA Quality Code
Ms Lucy Stonehouse, Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd)
Gwylio'r fideo

Assessments - Setting the right type. Setting the right amount.
Yr Athro Alan Lewis, Deon Ansawdd, Archwilio ac Adolygu
Gwylio'r fideo

Assessments - Finding the right level. Examining the right things.
Yr Athro Alan Lewis, Deon Ansawdd, Archwilio ac Adolygu
Gwylio'r fideo

Mae pynciau’r cyflwyniadau hyn wedi’u dethol yn ofalus, ac wedi’u bwriadu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am brosesau a gweithdrefnau perthnasol PC, a hefyd yn fwy cyffredinol ar y disgwyliadau ar Ganolfannau Cydweithredol dan God Ansawdd yr ASA.

Gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle hwn i wylio’r cyflwyniadau hyn yn eich gweithlu eich hun, ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Hoffem hefyd wahodd cydweithwyr yn y Canolfannau Cydweithredol i anfon unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt i’r cyflwynwyr unigol, drwy’r cyfeiriadau ebost ar y sleidiau.