Dogfennau Cwrs

Bob blwyddyn rhaid i’r holl ganolfannau cydweithredol anfon copi o’u dogfen cwrs, manyleb rhaglen a llawlyfr myfyrwyr ar gyfer pob un o’u rhaglenni dilysedig ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.

Mae rhaglenni astudio yn agored i’w newid drwy ddiwygiadau i asesu, cynnwys y rhaglen a staffio (yn dilyn cymeradwyaeth y Brifysgol) a rhaid diweddaru dogfennau eich cwrs i adlewyrchu’r newidiadau hyn. Mae cyflwyno’r dogfennau hyn i ni’n flynyddol yn sicrhau bod gennym ni’r wybodaeth ddiweddaraf am eich rhaglenni.

Dylid cyflwyno’r ddogfen i’r Brifysgol yn Saesneg. Caiff ei darparu i chi gan eich Safonwr Prifysgol Cymru i’w hadolygu.