Goruchwylio Traethodau Hir Gradd Athro

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i’r holl bartïon sy’n ymwneud â goruchwylio traethodau hir gradd athro trwy gwrs fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau neilltuol, a amlinellir isod.

 

i)     Y traethawd a gyflwynir i fod, yn anad dim, yn waith y myfyriwr ei hun, ond gyda chyngor a chyfarwyddyd gan y goruchwyliwr.

i)     Cytuno ar amserlen i gyflwyno gwaith ac amserlen cyfarfodydd cyson.

(iii) Cadw cofnod manwl, wedi ei gytuno rhwng y goruchwyliwr a'r myfyriwr, o bob cyfarfod ffurfiol, yn cynnwys dyddiadau, camau gweithredu y cytunwyd arnynt a therfynau amser a osodwyd.

(iv) Cysylltu â'r Goruchwyliwr os teimlir bod angen cyfarfodydd ychwanegol.

(v) Gwaith i'w gwblhau o fewn fframwaith y cytunwyd arno, a'r myfyriwr i hysbysu'r goruchwylir yn ysgrifenedig gynted â phosibl os cyfyd unrhyw broblemau o ran gwaith hwyr (neu anfoddhaol).