Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2023

Mae Dathliad Graddio Prifysgol Cymru yn gyfle i ddathlu llwyddiannau ein graddedigion. Rydym yn falch iawn o gadarnhau y bydd y dathliad nesaf yn cael ei gynnal yn Abertawe ar Ddydd Mawrth 11eg o Orffennaf 2023.

 

Mae cofrestru ar gyfer y Dathliad Graddio 2023 yn nawr ar gau.

 

Os rydych wedi cofrestru i fynychu, defnyddiwch y linc yma ar gyfer wybodaeth am amseri'r seremoni, llogi gŵn a ffotograffiaeth;

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/dathliad-graddio-prifysgol-cymru/

 

Fel arall, e-bostiwch ni ar graduation@cymru.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am y digwyddiad.

 

 

 

 

UNRHYW CWESTIYNAU?

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad: 
graduation@cymru.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, cliciwch yma.

iStock_11950672_LARGE