Rheoliadau Academaidd

Bydd unrhyw raglen ddilysedig sy'n arwain at ddyfarniad Prifysgol Cymru yn gweithredu'n unol â Rheoliadau Academaidd, Protocolau a Gweithdrefnau'r Brifysgol.

Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys rheolau a bennwyd gan Fwrdd Academaidd y Brifysgol sy'n ymwneud â derbyn ac asesu myfyrwyr a'ch hawliau fel myfyriwr.

Mae sicrhau rheolau sydd yr un fath i holl raglenni Prifysgol Cymru o'r un lefel yn golygu y gall y Brifysgol fod yn sicr fod safonau ei rhaglenni yr un fath, lle bynnag yn y byd y cânt eu cyflenwi.

Dilynwch y dolenni isod at y rheoliadau a’r dogfennau ategol ar gyfer dyfarniadau Prifysgol Cymru yn ystod y sesiwn academaidd gyfredol:

Rhaglenni Astudio Trwy Gwrs
Llawlyfr Graddau Trwy Gwrs
Gweithdrefn Achos Pryder Prifysgol Cymru

   

Y mae’r dudalen hon yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd a bydd ar gael cyn gynted â phosibl. Os hoffech gael y wybodaeth yn Saesneg, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ychwanegol, cysylltwch â ni ar registryhelpdesk@cymru.ac.uk