Arholwyr Allanol - Dyfarniadau Ymchwil

Bydd Arholwyr Allanol wedi derbyn copi caled o’r ffurflen berthnasol, ynghyd â chopi o’r traethawd ymchwil.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r ffurflen gywir.

RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - MPhil
RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - MPhil (Ailgyflwyno)

RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - PhD
RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - PhD (Ailgyflwyno)

RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - Doethuriaeth Broffesiynol
RDB4 Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad - Doethuriaeth Broffesiynol (Ailgyflwyno)

RDB4(a) Ffurflen Cadarnhau Cywiriadau

(Noder fod y ddogfen hon yn aros i gael ei chyfieithu ac y bydd ar gael yn y Gymraeg yn fuan)

 

Dolenni Perthnasol