Safonwyr ac Arholwyr Allanol

Mae’r adran hon yn cynnwys adnoddau i Safonwyr ac Arholwyr Allanol y Brifysgol ar gyfer y sesiwn academaidd gyfredol (2015/16).

Gofynnir i Safonwyr ac Arholwyr Allanol ddarllen eu llawlyfr perthnasol yn ofalus a nodi’r canllawiau ar eu rolau a’u dyletswyddau. Mae angen i Safonwyr ac Arholwyr Allanol hefyd nodi’r cyfarwyddiadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau cyflawn a hawliadau i’r Brifysgol.

Defnyddiwch y dolenni isod i gael y llawlyfr perthnasol a phrofforma adroddiad. Os cewch chi anhawster agor unrhyw rai o’r dogfennau, cysylltwch â’r Uned Academaidd.        

Gellir gweld llawlyfr graddau trwy gwrs y Brifysgol yn llawn yma. Mae trefniadau asesu’r Brifysgol i’w gweld yma

Safonwyr
Llawlyfr Safonwyr
Adroddiad Profforma Safonwyr (Pdf)
Adroddiad Profforma Safonwyr (Word)

Arholwyr Allanol
Llawlyfr Arholwyr Allanol
Profforma Arholwyr Allanol (Pdf)
Profforma Arholwyr Allanol (Word)

(Noder fod y ddogfen hon yn aros i gael ei chyfieithu ac y bydd ar gael yn y Gymraeg yn fuan)

Arholwyr Allanol – Dyfarniadau Ymchwil
Bydd Arholwyr Allanol wedi derbyn copi caled o’r ffurflen berthnasol, ynghyd â chopi o’r traethawd ymchwil.
Gellir lawrlwytho ffurflenni adroddiad yma - gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r ffurflen gywir.

CYSWLLt

Cyfeiriwch unrhyw sylwadau, ymholiadau ac adroddiadau wedi’u cyflawni i’r Uned Academaidd - academic.unit@cymru.ac.uk