Prosiect Gohebiaeth Edward Lhwyd

 

Yn dilyn y gynhadledd trichanmlwyddiant, mae ein gwaith ar Edward Lhwyd yn parhau gyda phrosiect newydd ar ei ohebiaeth a gychwynnodd ym mis Medi 2009 gyda phenodi Helen Watt yn Gynorthwyydd Golygyddol. Mae ei gwaith ar Edward Lhwyd yn rhan o’r prosiect ‘Cultures of Knowledge’ sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Rhydychen a’i ariannu gan nawdd hael Sefydliad Andrew W. Mellon. Bydd calendr ar-lein o’r llythyrau yn dangos mor ganolog oedd Edward Lhwyd yn rhwydwaith byd llên yr ail ganrif ar bymtheg. Wrth i’r gwaith fynd rhagddo, mae swm y llythyrau sydd ar gael wedi parhau i gynyddu; mae dros 2,100 ohonynt bellach, a’r rheini’n ymdrin â rhychwant eang ryfeddol o ysgolheictod a gwyddoniaeth. Cyfarwyddir y prosiect gan Dr Brynley F. Roberts, yr awdurdod pennaf ar Edward Lhwyd a fu’n gyfrifol am drawsysgrifio’r llythyrau yn y lle cyntaf. Mae’r rheini hefyd i’w cyhoeddi, ynghyd â delweddau digidol a nodiadau.