Cyhoeddiadau

Cymru a'r Chwyldro Ffrengig

Travels in Revolutionary France & A Journey Across America by George Cadogan Morgan & Richard Price Morgan

 clawr-m-a 

Awdur/
Golygydd
Mary-Ann Constantine a Paul Frame
Cyhoeddwyd    2012
ISBN 978-0708325582
Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Pris £24.99
Maint 234 x 156 mm
Fformat 237pp - 5 delwedd du a gwyn

 

Yng Ngorffennaf 1789 cafodd George Cadogan Morgan, a aned ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn nai i’r Anghydffurfiwr radicalaidd Richard Price (1723–91), ei hun yng nghanol berw digwyddiadau cychwynnol y Chwyldro Ffrengig. Yn 1808 gadawodd ei deulu Brydain am America, lle bu ei fab, Richard Price Morgan, yn teithio’n helaeth, gan fynd i lawr afonydd Ohio a Mississippi mewn rafft a chynorthwyo yn y gwaith o sefydlu’r rheilffyrdd cynnar. Adroddir anturiaethau’r ddau ddyn yn y gyfrol hon, drwy gyfrwng llythyrau a anfonodd George adref at ei deulu o Ffrainc a’r hunangofiant a ysgrifennodd ei fab yn America.

Am ragor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru neu i archebu, ewch i: www.uwp.co.uk