Cyhoeddiadau

Cyfres : Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg

Tystiolaeth Ystadegol yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg 1801–1911 

Clawr blaen 'Tystiolaeth Ystadegol yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg 1801–1911'

Awdur/
Golygydd
Dot Jones
 Cyhoeddwyd   1998
 ISBN 0708314600
 Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 Pris £19.99
 Maint 297 x 210mm
 Fformat Clawr papur/Paperback, xiv+519 (bilingual)

Dyma’r ail gyfrol mewn cyfres arloesol o astudiaethau ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Hon yw’r astudiaeth gyntaf o’i bath i gyflwyno casgliad cynhwysfawr, eglur a hawdd ei ddefnyddio o ddeunydd ystadegol yn ymwneud â’r iaith Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyflwynir yr ystadegau – sydd wedi eu rhannu yn bump o adrannau, pob un â rhagymadrodd – ar ffurf tablau, ynghyd â mapiau esboniadol. Y mae’r gyfrol yn adlewyrchu natur ieithyddol gyfnewidiol Cymru mewn cyfnod tyngedfennol yn ei hanes.