Rhestr o'r Beirdd

Dyma restr o'r holl feirdd y golygwyd eu gwaith yn y gyfres, ynghyd â'u cyfnod blodeuo, eu cynefin, rhif y gyfrol y cynhwyswyd eu gwaith ynddi, a rhif y gerdd neu'r cerddi. 

 

Anon. ; 'Cwyn y Pererin'; ?13g., ?Gwynedd; VI cerdd 36

Anon. ; 'Marwnad Cynfrig ab Iddig’; dyddiad ansicr, Dyffryn Clwyd; VII cerdd 35

Anon. ; 'Mawl Cuhelyn Fardd'; c. 1100–30, Deheubarth; I cerdd 2

Anon. ; 'Mawl Hywel ap Goronwy'; c. 1102–5, Deheubarth; I cerdd 1

Anon. ; 'Mawl Llywelyn ab Iorwerth a'i deulu’; ?1215, Gwynedd; VI cerdd 20

Anon. ; Mawl Llywelyn ab Iorwerth’; c. 1220–40, Gwynedd; VI cerdd 19

Bleddyn Fardd ; fl. c. 1258–1284, Gwynedd / Edeirnion / Deheubarth; VII cerddi 44–56

Cynddelw Brydydd Mawr ; fl. c. 1155–95, Powys / Gwynedd / Deheubarth; III cerddi 1–30, IV cerddi 1–18

Dafydd Benfras ; fl. c. 1220–58, Gwynedd; VI cerddi 24–35

Daniel ap Llosgwrn Mew ; fl . 1170, Gwynedd; II cerdd 18

Einion ap Gwalchmai (ap Meilyr) ; fl. c. 1216–23, Gwynedd; I cerddi 25–9

Einion ap Gwgon ; fl. c. 1215, Gwynedd; VI cerdd 18

Einion ap Madog ap Rhahawd ; fl.  1234–9, Gwynedd; VI cerdd 23

Einion Wan ; fl. c. 1202–45, Gwynedd / Powys; VI cerddi 1–6

Elidir Sais ; fl. 1195–1246, Gwynedd; I cerddi 15–24

Goronwy Foel ; c. canol 13g., ?Deheubarth; VI cerdd 22

Gruffudd ap Gwrgenau ; chwarter olaf y 12g., Gwynedd; II cerddi 31–2

Gruffydd ab yr Ynad Coch ; fl . 1277–83, Gwynedd; VII cerddi 36–43

Gwalchmai ap Meilyr ; fl. c. 1132–80, Gwynedd, Powys; I cerddi 6–14

Gwernen ap Clyddno ; dyddiad a chynefin anhysbys; VI cerdd 21

Gwgon Brydydd ; fl . dechrau'r 13g., Gwynedd; VI cerdd 17

Gwilym Rhyfel ; fl. c. 1170–80, Gwynedd Uwch Conwy (ond efallai o Bowys); II cerddi 27–30

Gwynfardd Brycheiniog ; fl. c. 1170–80, Deheubarth; II cerddi 25–6

Hywel ab Owain Gwynedd ; fl. c. 1140–70, Gwynedd; II cerddi 6–13

Hywel Foel ; fl. 1255–77, Gwynedd; VII cerddi 22–3

Iorwerth Fychan ; fl. c. ail hanner y 13g., ?Gwynedd; VII cerddi 29–31

Llygad Gŵr ; fl. c. 1258–93, Gwynedd / Powys; VII cerddi 24–8

Llywarch ap Llywelyn 'Prydydd y Moch' ; Gwynedd, Gwynllŵg; fl. 1174/5–1220, V cerddi 1–30.

Llywarch Llaety ; cyn 1160, Powys; II cerdd 16

Llywarch y Nam ; cyn 1160, Powys; II cerdd 17

Llywelyn Fardd I ; fl. 1147–91, Gwynedd / Powys; II cerddi 1–5

Llywelyn Fardd II ; fl. c. 1215–80, Powys / Gwynedd; VI cerddi 7–10

Meilyr ap Gwalchmai ; fl. 1200, Gwynedd; I cerddi 30–3

Madog ap Gwallter ; ?ail hanner y 13g., ?Gwynedd; VII cerddi 32–4

Meilyr Brydydd ; ?1081–1137, Gwynedd; I cerddi 3–5

Owain Cyfeiliog ; fl . 1156 ( ob. 1197); Powys; II cerddi 14–15

Peryf ap Cedifor ; fl . 1170, Gwynedd; II cerddi 19–21

Prydydd Bychan, Y ; fl. c. 1222–68, Deheubarth; VII cerddi 1–21

Phylip Brydydd ; fl. c. 1300–25, Deheubarth; VI cerddi 11–16

Seisyll Bryffwrch , ?cyn 1160–cyn 1174, Gwynedd / Deheubarth; II cerddi 22–4

Adnoddau Ychwanegol

Mynegai i'r llinellau cyntaf