Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Prosiect pedair blynedd dan nawdd yr AHRC yw hwn, ac fe ddechreuodd ym mis Ebrill 2013. Fe'i harweinir gan Dr David Parsons, mewn cydweithrediad a Dr Jane Cartwright, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  

PontarddulaisBwriad y prosiect fydd llunio golygiad digidol o destunau Cymraeg sy'n ymwneud â chwlt canoloesol y seintiau (cerddi i seintiau, bucheddau rhyddiaith, testunau achyddol), ynghyd â gwybodaeth gyd-destunol helaeth. Mae'r ymchwilwyr Dr Alaw Mai Edwards ac Eurig Salisbury wedi dechrau ar y gwaith mawr o drawsgrifio; mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi dechrau digido llawer o'r llawysgrifau perthnasol; ac mae Coleg y Brenin yn Llundain wrthi'n datblygu'r meddalwedd ar gyfer y golygiad.