Kelly Kilpatrick, BA, DPhil, FSA Scot

 

P1010137KKilpatrick Swydd: Cymrawd Ymchwil: Llif a Llifogydd
e-bost: Kelly.Kilpatrick@cymru.ac.uk  
Ffôn: 079 610 75381
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad: Dr Kelly Kilpatrick,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

Prif faes ymchwil Kelly Kilpatrick yw enwau lleoedd canoloesol Prydain ac Iwerddon. Wedi cwblhau ei DPhil mewn hanes canoloesol ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2012, symudodd i Adran Saesneg Prifysgol Nottingham, lle y bu’n gweithio ar nifer o brosiectau enwau lleoedd ac yn dysgu cyrsiau israddedig mewn llenyddiaeth ganoloesol. Ymunodd Kelly â’r Ganolfan ym mis Awst 2016 fel aelod o brosiect ‘Llif a Llifogydd’, ac mae wrthi’n casglu ac yn crynhoi data ar enwau lleoedd Cymreig ar hyn o bryd.

Mae diddordebau Kelly hefyd yn cynnwys llenyddiaeth, ieithoedd a chelfyddydwaith Ynysoedd Prydain yn yr Oesoedd Canol cynnar. Yn rhan o’i hymchwil personol, bydd yn archwilio swyddogaeth enwau lleoedd a thirweddau a’r canfyddiad ohonynt mewn llenyddiaethau a chymdeithasau yn yr Oesoedd Canol cynnar, ac mae ganddi ddiddordeb neilltuol yn y rôl sydd i enwau lleoedd mewn hagiograffeg a barddoniaeth ganoloesol. Bydd hefyd yn edrych ar ddylanwad cred (Cristnogaeth a llên gwerin) ar enwau lleoedd a thirweddau Prydain ac Iwerddon yn yr Oesoedd Canol. Yn ei hamser hamdden, mae Kelly’n astudio celfyddydwaith o’r Oesoedd Canol cynnar – cerfluniau ac addurniadau llawysgrifol yn benodol – ac mae wrthi ar hyn o bryd yn astudio’r arysgrifen a’r eiconograffeg sydd ar Groes Hackness yng ngogledd swydd Efrog. Cyfrannodd Kelly waith ymchwil i nifer o brosiectau, fel prosiect ‘Woruldhord’ Rhydychen (2010) a phrosiect ‘Y Sacsoniaid yn Nyffryn Meon’ (2014). Mae hefyd yn aelod o bwyllgor llywio Cymdeithas Enwau Lleoedd yr Alban.

Detholiad o Gyhoeddiadau

gyda Keith Briggs, A Dictionary of Suffolk Place-Names (Nottingham: English Place-Name Society and the Suffolk Institute of Archaeology and History, 2016).

‘The Place-Names in Felix’s Vita Sancti Guthlaci’, Nottingham Medieval Studies, 58 (2015), 1–56.

‘Saxons in the Meon Valley: A Place-Name Survey’, cyhoeddiad ar lein yn rhan o brosiect Saxons in the Meon Valley (2014).

‘Hebridean Place-Names and Monastic Identity in the Vita Sancti Columbae’, Newsletter of the Scottish Place-Name Society, Comann Ainmean-Àite na h-Alba, 35 (2013), 2–4.

‘Place-Names in a Hagiographical Tradition of St Brigit of Kildare: Analysis of Vita Prima and Bethu Brigte’, Ainm: A Journal of Name Studies, 11 (2012), 1–46.

‘The Iconography of the Papil Stone: Sculptural and Literary Comparisons with a Pictish Motif’, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 141 (2011), 159–205.

‘A Case-Study of Nemeton Place-Names’, Ollodagos: Actes de la Société Belge d'Études Celtiques, 25 (2010), 1–113.