Kirsty McHugh, MA, MScEcon

Kirsty Swydd: Myfyriwr Ymchwil 
e-bost: Kirsty.McHugh@cymru.ac.uk   
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad Post:

 Kirsty McHugh,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

 

Cychwynnodd Kirsty McHugh ar ei doethuriaeth yn y Ganolfan ym mis Hydref 2015. Fel rhan o brosiect y ‘Teithwyr Chwilfrydig’ dan nawdd yr AHRC, bydd yn edrych ar apêl y teithiau yng Nghymru a’r Alban yn niwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, dan gyfarwyddyd Dr Mary-Ann Constantine. Mae ymchwil Kirsty yn canolbwyntio ar adroddiadau anghyhoeddedig mewn dyddiaduron a llythyrau ynglŷn â theithio yn yr Alban ac yng Nghymru, wedi eu hysgrifennu gan ddynion a merched o Swydd Efrog a Sir Gaerhirfryn, 1760–1840. Agwedd ryngddisgyblaethol fydd i’r traethawd, a bydd yn tynnu ar ffynonellau uniongyrchol newydd neu brin eu defnydd mewn archifau yng ngogledd Lloegr.

 

Hyfforddwyd Kirsty fel archifydd a bu’n gweithio gydag archifau cyhoeddus a phreifat yn Swydd Efrog (lle y mae’n byw). Derbyniodd ei chymhwyster proffesiynol mewn archifyddiaeth o Brifysgol Cymru Aberystwyth, yn dilyn MA (Anrhydedd) mewn Hanes a Hanes Celf ym Mhrifysgol Caeredin.