Cofrestru i fynd at y Campws Byd-Eang

Dewiswch y math o aelodaeth sy'n eich disgrifio chi:

Mae gennyf ddiddordeb mewn astudio â Phrifysgol Cymru Dewiswch y ddolen hon os hoffech chi gofrestru fel darpar fyfyriwr ac ymuno â'n fforwm ni

Rwyf i eisoes yn fyfyriwr mewn Sefydliad Achrededig    Dewiswch y ddolen hon os ydych chi'n fyfyriwr sydd wedi cofrestru yn un o'r Sefydliadau a restrir isod, neu ar gwrs sy'n arwain at ddyfarniad (gradd, diploma etc) Prifysgol Cymru. -- Rhaid i chi ddefnyddio'r cyfeiriad ebost swyddogol a roddwyd i chi gan y Sefydliad (ee dafydd.dafis@aber.ac.uk)

Rwyf i'n aelod o staff mewn Sefydliad Achrededig   Dewisiwch y ddolen hon os ydych chi'n aelod o staff academaidd neu staff arall yn un o'r Sefydliadau a restrir isod. -- Os ydych chi'n aelod o staff â chyfrifoldeb am anfon trosglwyddiadau canlyniadau i'r Brifysgol, dewiswch y ddolen staff arall. -- Rhaid i chi gofrestru gan ddefnyddio eich cyfeiriad ebost swyddogol ar gyfer y Sefydliad. 

Rwyf i'n aelod o staff gweinyddol mewn Sefydliad Achrededig   Dewisiwch y ddolen hon os ydych chi'n aelod o staff yn un o'r Sefydliadau a restrir isod ac am anfon trosglwyddiadau canlyniadau i Brifysgol Cymru. -- Rhaid i chi ddefnyddio eich cyfeiriad ebost swyddogol ar gyfer y Sefydliad.

Sefydliadau Achrededig

 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Glyndŵr
 • Prifysgol Fetropolitan Abertawe
 • Prifysgol Abertawe
 • Coleg Prifysgol y Drindod
 • Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd
 • Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan
 • Prifysgol Cymru, Casnewydd